FORTÆLLE BINGO - VI SPILLER EN HISTORIE

Spil en historie
Hans Laurens: fortæller
Interaktiv forestilling godkendt af Statens Kunstfond til billetrefusion

Formål.
Engagerende sprogtræning og praktisk brug af Berettermodellen. Klassen opdeles i grupper af 3 eller 4 elever. Hver gruppe får nummerkort som i almindelig bingo. Vi spiller først om en kategori og hovedperson.

Vi spiller historien kapitel for kapitel.
· Først en introduktion til sted, tid og hovedperson.
· Dernæst udfordres hovedpersonen. Børnene spiller om, hvad han udfordres med.
· Så spiller vi om, hvad han gør osv. osv.

Spillet følger berettermodellen gennem kapitlerne. Grupperne får 1 min til at digte et kapitel. Vi spiller om, hvem der får lov til at fortælle deres fortsættelse af historien. Den gruppe, som vinder, bestemmer, hvordan historien fortsætter og det gælder for alle grupper, som skal digte videre på den. Eneste undtagelse er, hvis en gruppe føler at deres version er så god, at de andre må høre den. Så kan de smide et af to diablokort og får lov til at fortælle deres version også. Der er kun et diablokort pr. omgang men sker det, er der altså to mulige fortsættelser af historien. Næste omgangs vinder afgør, hvilken der vinder endeligt.

Børnene øver sig i at stå frem og fortælle en handling. De lærer at huske balancen mellem handling og beskrivelse og vigtigheden af, at en historie skal holde en fremdrift, så tilhørerne ikke keder sig. Derudover øver de sig i at beskrive, så tilhørerne kan forestille sig det, der sker.

Til slut digter alle en slutning på historien. Vi spiller ikke om slutningen, men hører alles versioner. Nu er historien slut og det tager ca. 30-40 min. Børnene øver og fortæller i fælleskab historien og vi optager den som dokumentation som lyd.

Det Praktiske

Pris
Forestilling med formidlingstilskud. Billet pr barn 40kr.

Antal børn
En klasse i en lektion pr. spil. (3 klasser pr. dag ca. 75 børn).

Aldersgruppe
6 -14 år (0.- 6.klasse).

Tidsforbrug
En lektion, 45 – 60 min. Min forberedelse 10 min (kan evt. afholdes i samme lokale).

Lokale
Klasseværelse.

Materialer
Det kræver ikke, at I stiller noget til rådighed.

Formål
Mundtlig sprogtræning og introduktion til og brug af Berettermodellen.

Spilstyrer
Fortæller Hans Laurens, Gi en Historie. Hans har i mange år arbejdet med fortælling med og af børn. B.la. danmarksmesterskaberne i Fortælling og større bogprojekter med børns egne historier for bl.a. Brøndby kommune.

Fortælle Bingo
Spillet har været spillet i mange skoler, biblioteker og kulturhuse. Det egner sig også godt til familie arrangementer.

Shopping Basket