FORTÆLLEBINGO

Spil en historie
Hans Laurens: fortæller
Interaktiv forestilling godkendt af Statens Kuhstfond til billetrefusion

Deltagerne opdelses af 3 eller 4 elever. Hver gruppe får nummerkort som i almindelig bingo. Vi spiller først om en kategori og hovedperson. Vi spiller historien kapitel for kapitel.  

Først en introduktion hvor sted, tid og hovedperson introduceres.
Dernæst udfordres hovedpersonen. Børnene spiller om, hvad han udfordres med.
Så spiller vi om, hvad han gør osv. osv.

Spillet følger berettermodellen gennem kapitlerne. Grupperne får 1 min til at digte et kapitel. Vi spiller om, hvem der får lov til at fortælle deres fortsættelse af historien. Den gruppe, som vinder, bestemmer, hvordan historien fortsætter og det gælder for alle grupper, som skal digte videre på den. Eneste undtagelse er, hvis en gruppe føler at deres version er så god, at de andre må høre den. Så kan de smide et af to diablokort og får lov til at fortælle deres version også. Der er kun et diablokort pr. omgang men sker det, er der altså to mulige fortsættelser af historien. Næste omgangs vinder afgør, hvilken der vinder endeligt.

Børnene øver sig i at stå frem og fortælle en handling. De lærer at huske balancen mellem handling og beskrivelse og vigtigheden af, at en historie skal holde en fremdrift, så tilhørerne ikke keder sig. Derudover øver de sig i at beskrive, så tilhørerne kan forestille sig det, der sker.

Til slut digter alle en slutning på historien. Vi spiller ikke om slutningen, men hører alles versioner. Nu er historien slut og det tager ca. 30-40 min. Børnene øver og fortæller i fælleskab historien og vi optager den som dokumentation som lyd.

Fortælle Bingo har været spillet i mange skoler, biblioteker og kulturhuse. Det egner sig også godt til familie arrangementer.

Formål: Underholdning for familier og børn.

I skolesammenhæng er det en sjov, nem og engagerende måde at lære børnene at  opleve den dramaturgiske struktur i praksis. Mundtlig sprogtræning og praktisk brug af Berettermodellen.

Pris:
UDEN REFUSION for skoler og institutioner. 5.000,-
Max 75 børn. 25 børn pr forestilling (en klasse).
Tre forestillinger pr. bestilling.

MED REFUSION: 40,- pr.barn.
For Børnekulturhuse, biblioteker og teatre.
Du bestiller og betaler 40,- pr.barn vi klarer resten.
for min 75 børn. Tre forestillinger pr.dag.

Målgruppe:
Biblioteker, børnekulturcentre, skoler og børneinstutioner

Antal deltagere:
Fra 10 - 30

Aldergruppe:
Alle aldre. 5 - 99 år

Tidsforbrug:
30-60 min
Min forberedelse er 10 min før og efter.

Lokale:
Siddepladser til max 30 personer. Helst uden borde.

Materialer:
Kræver ikke særlige materialer.

Reference
Ama’r Børnekulturhus

Produkt:
Spillet sælges i vores butik