Fortælling og præsentation

Pris

Udgangspunktet er fire klasser i en uge. Hver klasse 2 x 2 lektibóner = 12.000
Også kortere forløb.

Børnehaver og indskoling

Ord og fortælling der viser vejen ind til en selvstændig brug af sproget og egne tanker. Dialogis kreativ fortælling.

Mellemtrinnet

Eleverne digter deres egne eventyr og historier efter en gennemprøvet metode udviklet gennem mere end 20 år. Øvelse i scenetræning og mundtlig fremstilling.

Overbygningen

Enkel og klar måde at præsentere på. Styr på sproget, kroppen og nerverne. En enkel metode som giver engagerede og klart talende elever.

Tilpasset undervisningsministeriets ministeriets sprogkrav plus kunstnerisk kreativ vinkel

Undervisningsmateriale til lærerne er inkluderet.

Dokumentation Optagelser af børnenes historier som lyd.

Priser er incl transport, men uden overnatning.
Priser reguleres op eller ned alt efter antal klasser og forløbets længde.
En dages forløb.