Historiemaskinen

Digt og fortæl
Hans Laurens: Fortælling
Mundtlig fortælling af egne historier
Workshop  og Online fortælling

Lyt til børns fantastiske historier Historiemaskinen

Undervisningsformål:
Det handler om engagerende undervisning i sprog, fortælling og præsentation. Skabe den tryghed som er udgangspunkt for at alle elever i en klasse får mod til at præsentere foran et publikum.
1. Skab den gode historie. Få struktur på indholdet med fantasi og de narrative regler.
2,.Scenetræning: Præsentere i et klart og tydeligt sprog og styr på nerverne.

Online fortælling: Historiemaskinen.
Gi en Histories workshop alias Lyveskole har længe været en kæmpe succes. I fortsættelse af den introducerer Gi en Historie online projektet “Historiemaskinen”. Her er der mulighed for at uploade de bedste af børnenes historier, så flere kan få glæde af dem. Hør og se historier og instruktionsvideoer til workshoppen på Historiemaskinen

Workshop
Fortælleteknik og præsentation er bedst som mesterlære med personlig undervisning i klasserne. Ideen bag Gi en histories fortællekurser er at engagere eleverne i en skabende proces og arbejde aktivt med sproget og skabe velstrukturerede historier. Historier de skal huske udenad og lære at præsentere med nærvær og engagement. Erfaringen viser at eleverne er vilde med det.

Gør det selv
For dem som ønske at skabe et fortælleforløb i klassen på egn hånd, tilbyder vi instruktionsvideoer på Historiemaskinen og Gi en Historie udgiver et kompendium, som bliver sat til salg i august 2020.

Skolekonkurrencen i fortælling for 4. – 6.klasser
i årene 2003 -2018 afholdt Gi en Historie og senere Lyveskolen konkurrencer i fortælling for 4. 5. og 6. klasser. Det var enormt sjovt. Vi har fra i år 2020 gjort konkurrencen digital. Fra september 2020 kan alle 4.- 6. klasser optage og indsende deres historier, som dermed deltager i konkurrencen om at digte den bedste historie. Konkurrencen afgøres i november samme år. Der kommer mere om regler og andet praktisk til august 2020.

Upload af historier
Ved siden af konkurrencen er det altid muligt at indsende historier til Historiemaskinen.

Børnene siger: "Sejt at blive god til at fortælle en historie." "Er blevet meget bedre til at stå på scenen." 

Lærer i Aabenraa: "Min 5. klasse deltog i Gi' En Historie. Siden da blev deres interesse for det dansksproglige vakt og det endte med at være den bedste 9. klasse, jeg har haft"

Det praktiske

Upload af historier til nettet er gratis indtil 1.september 2020

Pris:
Introduktionsdag til præsentation og fortælling.
En dag (max. 3 klasser)                                                             5.000,-

Workshop i præsentation og fortælling:
2 dages workshop for 3 klasser.                                             7.000,-                                                     
Ekstra dag til scenetræning  pr. klasse                                  1.500,-
ex transport udenfor Sjælland

Gi en Historie Kompendium. Bliver sat til salg i august 2020

Konkurrencedeltagelse pr. klasse                                             300,-
Tilmelding  her
ved køb af introduktion og/eller
workshop er deltagelse gratis

Målgruppe:
Skoler, Biblioteker og Børnekulturcentre.

Antal deltagere:
3 klasser pr dag i hver to lektioner ad gangen.

Aldergruppe:
4.- 6.klasse

Tidsforbrug og indhold:
Introduktionsdag: Eksempler på fortælling, små øvelser der engagerer klassen og fortællingens principper.

Workshop:
1. dag,  2 lektioner pr klasse. Vi skabe historier og første gennemgang
2. dag,  2 lektioner pr klasse. Vi redigerer og fortæller historierne for klassen
Ekstra dag.
2 lektioner pr klasse. Scenetræning og præsentation  for et inviteret publikum

Lokale:
klasseværelse uden borde og med tavle

Materialer:
A4 papir

Undervisningsmateriale:
Gi en Histories grundbog medfølger

Reference:
Historiemaskinen 2020 , Online fortælling på nettet.
Gi en Historie 2003-2013, deltagere i konkurrencen.I gennemsnit 100 skoler pr.år Lyveskolen 2014-20,  Biblioteker i hele 

Shopping Basket