Lyveskolen

Hvis det ikke er sandt er det godt fortalt.
Hans Laurens: Fortælling
Mundtlig fortælling af egne historier
Workshop og Online fortælling

Begynd med at lytte til børns fantastiske historier på Historiemaskinen

Undervisningsformål:
Det handler om engageret undervisning i sprog, fortælling og præsentation.
1. Skabe tryghed for at alle elever i  klassen og give dem mod på at præsentere foran et publikum.
2.  Fif til at finde ideer til en god historie.
3.  Vælge indhold og få struktur på det narrative .
4. Tjekke resultatet med de dramaturgiske muligheder og rette til.
5. Scenetræning som gør præsentationen nærværende, klar og i et tydeligt sprog med styr på nerver og stemme.

Workshop:
Fortælleteknik og præsentation er bedst som mesterlære med personlig undervisning. Ideen bag Gi en historie er at engagere eleverne i en skabende proces og at arbejde aktivt med sproget. Vi skriver ikke ned, men forventer at alle historier skal huskes udenad. Erfaringen viser at eleverne er nervøse for at mangle en tekst at støtte sig til, men når de først har lært at fortælle uden papir, bliver de som regel glade for den frihed det giver.

Gør det selv
For dem som ønsker at skabe et fortælleforløb i klassen på egn hånd, tilbyder vi instruktionsvideoer på Historiemaskinen.

Online fortælling: Historiemaskinen.
Gi en Histories workshop, Lyveskolen, har længe været en kæmpe succes. I den forbindelse introducerer Gi en Historie  online projektet “Historiemaskinen”. Her er der mulighed for at uploade de bedste af børnenes historier med tilhørende tegninger som illustrationer, så flere kan få glæde af at høre deres historier. Lyt til Fortællemaskinen og se instruktionsvideoerne til workshoppen på Historiemaskinen

 

Børnene siger: "Sejt at blive god til at fortælle en historie." "Er blevet meget bedre til at stå på scenen." 

Lærer i Aabenraa: "Min 5. klasse deltog i Gi' En Historie. Siden da blev deres interesse for det dansksproglige vakt og det endte med at være den bedste 9. klasse, jeg har haft"

Det praktiske til Lyveskoleprojekt

Pris:
Inspirationsdag til mundtlig fortælling. Præsentation og fortælling.
En skoledag (max. 3 klasser)                                                    5.000,-

Miniworkshop for lærerne. 2 timer                                           5.000,-

Workshop i præsentation og fortælling:
2 dages workshop for 3 klasser.                                              7.000,-                                                     
Ekstra dag til scenetræning  pr. klasse                                   1.500,-
ex transport udenfor Sjælland

Gi en Historie Kompendium udleveres

Målgruppe:
Skoler, Biblioteker og Børnekulturcentre.

Antal deltagere:
3 klasser pr dag i hver to lektioner ad gangen.

Aldergruppe:
3.- 6.klasse

Tidsforbrug og indhold:
Introduktionsdag: Eksempler på fortælling, små øvelser der engagerer klassen og fortællingens principper.

Workshop:
1. dag,  2 lektioner pr klasse. Vi skabe historier og første gennemgang
2. dag,  2 lektioner pr klasse. Vi redigerer og fortæller historierne for klassen
Ekstra dag.
2 lektioner pr klasse. Scenetræning og præsentation  for et inviteret publikum

Lokale:
klasseværelse uden borde og med tavle

Materialer:
A4 papir

Undervisningsmateriale:
Gi en Histories grundbog medfølger

Reference:
Historiemaskinen 2020 , Online fortælling på nettet.
Gerbrandtskolen, Amager fra 2018 fortælleprojekt med 3.klasser
Åben skole projekt
Gi en Historie 2003-2013, deltagere i konkurrencen.I gennemsnit 100 skoler pr.år

 

Shopping Basket