LYVESKOLEN

Gi en historie
Digt din egen historie
Hans Laurens: fortælling
Workshop i at digte egne historier og skrøner

Gi en Historie og senere Lyveskolen var over 10 år en konkurrence for 5. klasser i at digte, redigere og fremføre deres egne historier. Det var en kæmpe succes, men måtte indstilles efter skolereformen. Projektet lever stadig som mindre workshops på enelte skoler. Ideen er at engagere eleverne i en kunstnerisk skabende proces og arbejde aktivt med sproget og skabe velstrukturerede historier. Historer de skal huske og lære at præsentere med indlevelse  og klarhed. En nyttig og meget nødvendig øvelse i at beherske præsentationen og det mundtlige sprog.

Børnene siger"Sejt at blive god til at fortælle en historie." "Er blevet meget bedre til at stå på scenen." 

Lærer i Aabenraa: "Min 5. klasse deltog i Gi' En Historie. Siden da blev deres interesse for det dansksproglige vakt og det endte med at være den bedste 9. klasse, jeg har haft".

 

Formål:  Få styr på nerverne og kunne præsentere mundtligt i et klart, tydeligt og varieret sprog.  At massere elevernes fantasi og at kunne strukturere en fortælling så den bliver klar og interessant. At skabe i fællesskab i små grupper.

Pris:
7.000            Forløb 2 dage for 3 klasser
10.000          Dobbeltforløb for i alt 6 klasser
1.000            pr. ekstra dag til scenetræning

Målgruppe:
Biblioteker, Børnekulturcentre og skoler

Antal deltagere:
3 klasser pr dag i hver to lektioner ad gangen.

Aldergruppe:
4.- 6.klasse

Tidsforbrug med børnene:
2 dage.   1. dag 2 lektioner skabe historier
2. dage  2 lektioner redigere og fortælle historierne for klassen
* ekstra dag. 2 lektioner scenetræning og præsentation for et inviteret publikum

Lokale:
klasseværelse uden borde og med tavle

Materialer:
A4 papir

Undervisningsmateriale:
Gi en Histories grundbog

Reference
10 års konkurrence i fortælling 2003-13,
Lyveskolen 2014-17