TEGNEBATTLE

Tegn og fortæl
Hans Laurens: Fortælling
Patrick Steptoe: Tegner/illustrator
Interaktiv forestilling godkendt af Statens Kunstfond til billetrefusion

Formål.
Sproglig træning og visualisering. Fra ord og sprog til tegning. Træne børn i at lytte og forestille sig det der bliver fortalt.

Sådan foregår det
Vi ruller lange baner papir ud på gulvet. En bane papir for hver klasse. Børnene placeres på hver side af papiret med ca. 1 meters mellemrum. De har alle en sort blyant parat. Hans fortæller først en historie for alle og siden en halv historie. Den anden halvdel af denne historie, skal børnene tegne færdig. De begynder at tegne mens Patrick går rundt og hjælper de elever i gang, som har svært ved at få begyndt. Alle voksne er velkomne til at tegne med.

Patrick tegner også ”drille tegninger” og inspirerer børnene til at kopiere ham og løsne fantasien, grine og gøre stemningen let. Hans afbryder af og til og fortæller, at der pludselig sker noget i historien. Det skal de tage med i deres historier, som Hans på den måde giver et benspænd. Når børnene er godt i gang, udleverer vi farver til dem, så deres tegninger kan blive endnu flottere. Spontant begynder nogle børn at arbejde sammen i små grupper, mens andre tegner for sig selv. Normalt bliver alle børn, også de mest urolige, optaget af at tegne deres univers og der kan nemt går 40-45 min hvor de bare tegner. Der opstår en fantastisk ro og fordybelse.

Når børnene er gået, tilbage i deres klasser, folder vi tegningerne til store bøger, som hver klasse modtager. Vi forventer at lærerne giversig tid til at gennemgå deres børns store bog og få dem til at fortælle deres historier.

Det Praktiske

Pris:
Skoler og institutioner. 8.000,-

Med billetrefusion, som interaktiv teaterforestilling:
40,- pr.barn.
– For Børnekulturhuse, biblioteker og teatre.
Du bestiller og betaler 40,- pr.barn vi klarer resten

Antal
Max. 120 børn

Målgruppe:
Biblioteker, Børnekulturcentre, skoler og børneinstutioner

Alder:
Børnehave til 5.klasse.

Materialer:
Vi sørger for: Langepapirbaner, sorteblyanter
I sørger for: farvekridt

Lokale:
Plads til at rulle lange papirbaner ud på gulvet.
Ikke behov for borde og stole
En rulletavle til at skrive på

Reference
Dansk skoleforening, Sydslesvig, Helsingør Kommune, Uc syd, Haderslev,Børnekukturhuset Ama’r.

Shopping Basket