TIKKE TAKKE WORKSHOP

Digt historier og sange
Andreas Ugorskij musik/rytmik/sang
Hans Laurens: fortælling/sang
Workshop i at digte egne sange fra historier digtet med børnene

Tikke Takke workshop arbejder med at involvere børnene i at skabe deres egne sange og historier. Vores ønske er at vi gennem sang ,rytmik og lege skaber en atmosfære at sjov, tillid og dialog hvor historier og sange skabes i et naturligt flow.

Basismodul: Vi skaber tryghed og engagement gennem sanglege, rytmik og sange. Vi skabe en lille historie og når lige begyndelsen til en sang.

1) "Sangen”, Ekstra modul. Vi arbejder videre med deres sang. Får evt flere vers på og synger den sammen

2) “Koret” Ekstra modul. Vi øver sangen sammen og gør den færdig som deres sang de kan synge for andre. Evt med noder og tekst.   

Formål:  At engagere børn i sang, rytmik . Give dem en ide om hvordan sange bliver til. Deltage i dialog og opleve glæden ved at nå et resultat: Vores sang.

Pris:
Basisforløb 1 dag, 4 lektioner, 2 børnegrupper/klasser*
8.000,- Sangen, tilkøb en dag 2.000,-
Koret, tilkøb en dag 2.000,-
Noder tilkøb tekst 1.000,-

Spørg efter rabat ved bestilling af flere forløb

Målgruppe:
Institutioner, musikskoler, børnekultur og skoler

Antal deltagere:
2 børnegrupper eller klasser

Aldergruppe:
Ældste børn i børnehaven og indskolingen

Tidsforbrug med børnene:
Basisforløb 4 lektioner på en dag til to grupper børn eller klasser.
Tilkøb 4 lektioner

Lokale:
Klasseværelse uden borde og med tavle

Materialer:
A4 papir

Undervisningsmateriale:
Tikke Takke, Gakkede sange fra verdenshavet med appendix 
i undervisningsmetiden (dansk Sang 2018)

Reference
Roskilde Musikskole
Tønder børneskole