TIKKE TAKKE WORKSHOP

Digt historier og sange
Andreas Ugorskij: musik/rytmik/sang
Hans Laurens: fortælling/sang

Formål.
Vi engagerer børn i sang, rytmik og fortælling. Vi giver dem forståelse for hvordan sange bliver skabt. Kodeordet er dialog, samskabelse og glæden ved at nå et resultat nemlig vores egen sang. Tilpasset læringsmål for de aldersgrupper vi underviser. Vores ønske er at vi gennem sang, rytmik og lege skaber en atmosfære at sjov, tillid og dialog hvor historier og sange skabes i et naturligt flow.

Mulige forløb:
I Kan vælge et eller flere moduler som det passer jer bedst.
1) Basismodul: Først skaber vi engagement og tryghed for børnene gennem sang, sanglege, rytmik og fortælling. Vi skaber en lille historie sammen. Ud fra den skaber vi begyndelsen til en sang som bliver til børnenes egen sang.
2) “Sangen”, Ekstra modul. Vi gør sangen færdig evt.med flere vers, og øver sangen så alle kan synge med.
3) “Koret”, Ekstra modul. Vi øver sangen sammen og gør den færdig som deres sang, de kan synge for andre. Evt med noder og tekst.   

Her er et eksempel fra Roskilde Kulturskole

 

 

Det Praktiske

Pris:
1) Basisforløb                     8000,-
indeholder 1 dag med i alt 4 lektioner for 2 børnegrupper eller klasser
2) Sangen                           2000,-
En dag med i alt 4 lektioner for 2 børnegrupper eller klasser
3) Koret                               2000,-
En dag med i alt 4 lektioner for 2 børnegrupper eller klasser
Noder og tekst, tilkøb      1000,-

Tilkøb: Koncert med band der spiller de sange, børnene har digtet med os se Tikke Takke band.

Spørg efter rabat ved bestilling af flere forløb.

se Åbenskole København for særligt tilbud

Målgruppe:
Institutioner, musikskoler, børnekulturhuse og skoler.

Antal deltagere:
2 børnegrupper eller klasser pr. dag

Aldergruppe:
Ældste børn i børnehaven og indskolingen.

Tidsforbrug med børnene:
Basisforløb 4 lektioner på en dag til to grupper børn eller klasser.
Tilkøb pr dag er alle 4 lektioner med to grupper børn til fortsat arbejde med “deres sang”

Lokale:
Klasseværelse uden borde og med tavle.

Materialer:
A4 papir

Undervisningsmateriale:
Tikke Takke, Gakkede sange fra verdenshavet med noder, tekst og 
undervisningsmateriale 2018.  Dansk Sang

Reference:
Roskilde Musikskole
Tønder Barneskole
Børnekulturhus Ama’r

Shopping Basket